Poradna

JAKVYBRAT VHODNOU KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU:

Nejdůležitějším kritériem pro správný výběr klimatizační jednotky je chladící výkon. Výpočet potřebného chladícího výkonu jednotky závisí na několika atributech, kde hlavním a zásadním je objem místnosti. Poté jsou další atributy, ke kterým je potřeba přihlédnout, jako například orientace stěn a oken, jejich plocha, materiál stěny, zateplení, počet pracujících osob, spotřebiče a podobně.

S výběrem Vám rádi pomůžeme. Stačí zaslat poptávku na obchod@coolservis.cz.

FUNKCE A VLASTNOSTI KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK:

Výrobci klimatizačních jednotek vždy uvádějí na trk celou řadu klimatizačních jednotek. Jednotlivé řady se liší především jednotlivými vlastnostmi, vzhledem a svou úsporností. Lze říci, že základní řada je vždy nejlevnější a neobsahuje speciální funkce. U vyšších řad můžeme, dle výrobců, nalést čističku vzduchu, ionizaci, wi-fi modul, pohybové senzory a podobně. Výběr konkrétní řady závisí vždy především na požadavcích zákazníka a jeho prioritách.

MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK:

Aktuálně lze říci, že dle platné legislativy může montáž klimatizačních jednotek provést pouze subjekt s platným certifikátem od MŽP.

Při montáži dochází k ukotvení vnější a vnitřní jednotky. Tyto jednotky jsou poté propojeny náležitým chladivovým potrubím, napájecím a komunikačním vedením. Z vnitřní jednotky je nutné odvést kondenzát, který vzniká v režimu chlazení. Pokud je možnost, tak se odvádí samospádem do odpadu nebo vně budovy. Případně lze použít čerpadlo kondenzátu. Na závěr dochází k začištění, montáži krycích lišt a zkoušce chodu.

SERVISNÍ PROHLÍDKY:

Servisní prohlídka se provádí standardně před sezónou a provádí se z důvodu správné funkčnosti klimatizačního zařízení. Součástí servisní prohlídky je chemické a mechanické čištění srážníku, výparníku a filtrů. Dojde k vyčištění teplosměnné plochy a zbavení nečistot. Dále se provádí kontrola správného množství chladiva v chladícím okruhu. Mechanik překontroluje také prostupnost odvodu kondenzátu, případně správnou funkčnost čerpadla na kondenzát. Na závěr dojde k celkové zkoušce chodu klimatizační jednotky s kontrolou funkcí.